Arsomsilp Forum 2018 ปาฐกถาพิเศษ The Consciousness of Place

Arsomsilp Forum 2018 ปาฐกถาพิเศษ The Consciousness of Place . ได้รับความสนใจจากสถาปนิกร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ โดย Prof. Kashef Mahboob Chowdhury บริษัท URBANA เจ้าของรางวัล Aga Khan Award for Architecture 2016 โดยการสนับสนุนของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ 

Previous
Next

ณ สถาบันอาศรมศิลป์ (23 เมษายน 2018) . สถาบันอาศรมศิลป์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ประธานเปิดงาน กล่าวให้การต้อนรับ สถาปนิกและผู้เข้าร่วมงาน กว่า 150 คน ด้วยความยินดีและเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะได้รับฟังประสบการณ์จาก Prof. Kashef Mahboob Chowdhury ซึ่งเป็นสถาปนิกผู้มีผลงานประจักษ์ ได้รับรางวัล Aga Khan Award for Architecture 2016 เป็นผลงานที่เน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศ บริบทสังคม และการใช้วัสดุในพื้นถิ่น 

Previous
Next

โดยมั่นใจว่าสถาปนิกจะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับฟังไปปรับใช้กับงานวิชาชีพเพื่อประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี . ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติ จากปราชญ์สถาปัตย์ รองศาสตราจารย์ วิวัฒน์ เตมียพันธ์ และ อาจารย์ธีรพล นิยม ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตย์) ร่วมงานและให้การต้อนรับ Prof. Kashaf Mahboob Chowdhury อย่างอบอุ่นด้วยความเคารพและชื่นชมความสำเร็จในสายทางวิชาชีพเดียวกัน 

และทางสถาบันยังได้รับเกียรติ จาก นางไซดา มูนา ทัสนีม (Mrs. Saida Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

สำหรับการปาฐกถาพิเศษ ครั้งนี้ Prof. Kashaf Mahboob Chowdhury ได้แบ่งปันประสบการณ์หลักคิดการทำงาน ผ่านการเล่าถึงอัตชีวิต พื้นเพแหล่งกำเนิด ว่าตนนั้น เป็นลูกของแม่น้ำพรหมบุตร ใช้ชีวิตวัยเด็กสัมผัสและจดจำธรรมชาติ และเคารพในแสงแห่งพลังอำนาจของพระอาทิตย์ สายลม สายน้ำ เรื่องราวชีวิตการก่อสู้และการเป็นอยู่ของผู้คนชาวบังคลาเทศ อีกทั้งเปรียบตนว่า เป็น สถาปนิกเพื่อการประชาสงเคราะห์และพัฒนาสังคม ไปพร้อมๆกัน

Previous
Next

การออกแบบสร้างสถาปัตยกรรม นั้นตอบโจทย์ไปที่การเชื่อมโยงผู้คน สภาพแวดล้อม บริบทสภาพสังคม เพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต การทำงานนั้นจะต้องลงพื้นที่ ศึกษา สัมผัสเรียนรู้วิถีชีวิต การเป็นอยู่อุปสรรคปัญหาความแร้งแค้น และ สร้างงานสถาปัตยกรรมที่เป็นไปเพื่อการช่วยเหลือผู้คนในพื้นที่ ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้รำลึกในอัตประวัติของชาติ ศาสนา เช่น Friendship Centre , ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพิบัติพายุเฮอร์ริเคน ที่สามารถหลบภัยได้ทั้งผู้คนและสัตว์คือวัว ซึ่งถือเป็นสัตว์เลี้ยงคู่วิถีชีวิตชาวบังคลาเทศ 

Previous
Next

สำหรับ Friendship Centre ผลงานออกแบบโดย Kashef Chowdhury / URBANA รางวัล Aga Khan Award For Architecture 2016 งานสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์ของชาวมุสลิมปีล่าสุด อาคารศูนย์รวมแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ ประเทศบังคลาเทศ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมพนักงาน NGO ที่ทำงานร่วมกับผู้อยู่อาศัยท้องถิ่นระแวกนั้น ภายในพื้นที่จะมีสำนักงาน ห้องสมุด ห้องประชุม และห้องสวดมนต์ ตั้งอยู่รวมในอาคารเดียวกัน รายล้อมด้วยสระน้ำและลานกว้าง นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังเปิดให้เช่าสำหรับการประชุม การฝึกอบรม หรือการสัมนาอีกด้วย โครงสร้างของตัวอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประดับตกแต่งพื้นผิวด้วยอิฐแฮนด์เมดที่ทำขึ้นในท้องถิ่น ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของ Mahasthangahr ซากโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดในบังคลาเทศ พร้อมระบายอากาศแบบธรรมชาติด้วยพืชที่ปลูกบนหลังคา ซึ่งโดยรวมแล้วศูนย์ Friendship Centre ดูมีความเรียบง่ายแต่สามารถสื่อถึงความโบราณดั่งเดิมแบบท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน ตัวพื้นที่ศูนย์แบ่งออกเป็นสองส่วน โดยส่วนแรกที่ตั้งอยู่บริเวณด้านนอกจะเป็นสำนักงาน ห้องสมุด และห้องฝึกอบรม ส่วนพื้นที่บริเวณด้านในจะเป็นที่พักอาศัย สามารถรองรับการฝึกอบรมได้มากถึง 80 คนภายในเวลาเดียวกัน 

Previous
Next

หลักจากรับฟังการปาฐกถาแล้วเสร็จ ในช่วงท้ายของการจัดงาน ทุกคนยังร่วมรับชม การบรรเลงซีตาร์และกลองทับบล้า ดนตรีอินเดียดั้งเดิม (Indian Classical Music) โดย คุณ Rajrupa Chowdhury ศิลปิน ซึ่งเป็นภรรยาของ Prof. Kashef Mahboob Chowdhury 

ร่วมชมนิทรรศการผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรม ที่หลากหลาย จัดโดย สถาปนิก บริษัทสถาปนิกชุมชมและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด . ทั้งนี้ ทางทีมคณาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ได้นำ Prof. Kashef Mahboob Chowdhury เยี่ยมชมโรงเรียนรุ่งอรุณ “เรือนเวฬุคาม” เรือนปั้นไม้ไผ่ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้วัสดุธรรมชาติ อีกทั้งเดินชมพื้นที่โดยรอบก่อนเข้ามายังสถาบันอาศรมศิลป์ ที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างด้วยไม้เนื้อแข็งพื้นถิ่นประเทศ ไทย ทั้ง 6 อาคาร ที่ผ่านการออกแบบโดย สถาปนิก บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์จำกัด . ทางสถาบันอาศรมศิลป์ ขอขอบพระคุณ สถาปนิกและบุคคลทั่วไป ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน Arsomsilp Forum 2018 มา ณ โอกาสนี้ 

ติดตามรับชมบันทึกเทปย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/arsomsilp/videos/1744184602310366/ https://www.facebook.com/arsomsilp/videos/1744275402301286/