รับสมัคร สถาปนิกโครงการ (Project Architect)

โครงการสุขภาวะผู้สูงอายุ

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรม / ผังเมือง หรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ
  • ชอบทำงานเป็นทีม
  • สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม (หากมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีการสื่อสารที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
  • ทำงานอย่างเป็นระบบ บริหารจัดการตารางการทำงานได้ดี สามารถดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา

สนใจสอบถามหรือติดต่อส่งใบสมัคร

02-4904742

02-4904748 ต่อ 136