รับสมัคร ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

โครงการเพชรบุรี

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป 

ทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์โครงการ บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมคุณภาพโครงการ

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้าน สถาปัตยกรรม หรือ ผังเมือง
  • มีทักษะในการบริหารจัดการ และการประสานงาน มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ
  • ชอบทำงานเป็นทีม สนใจงานด้านชุมชนและการมีส่วนร่วม(ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านงานชุมชนโดยตรง)
  • มีความสนใจเรื่องเมืองเก่า วัฒนธรรมชุมชน

สนใจสอบถามหรือติดต่อส่งใบสมัคร

02-4904742

02-4904748 ต่อ 136