รับสมัคร สถาปนิกอาวุโส (Senior Architect) 

โครงการภูเก็ต

1 ตำแหน่ง

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสถาปัตยกรรม 
  • ประสบการณ์ 5 -7 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการวางผังและออกแบบเมืองหรือผังแม่บทจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถนำเสนองานและไปต่างจังหวัดได้

สนใจสอบถามหรือติดต่อส่งใบสมัคร

02-4904742

02-4904748 ต่อ 136