วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ รู้ ตื่นและเบิกบาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการวารสาร โรงเรียนวิถีพุทธขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอตัวอย่างการทำความดีจาก นักเรียน ครู พระ และผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ

วารสารโรงเรียนวิถีพุทธ: รู้ ตื่น และเบิกบาน นับเป็นการบันทึกคุณความดีที่เป็นรูปธรรมอีกวิธีหนึ่งที่จะปรากฏหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยจัดเป็นกิจกรรมประกวดบทความ ลงในหนังสือวารสารวิถีพุทธ รู้ตื่นและเบิกบาน เพื่อแจกจ่าย สู่เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ ๓๐,๐๐๐ โรง ใน ๑๘๓ เขตพื้นที่การศึกษา การได้อ่านเรื่องราวที่สร้างกำลังใจบทเรียนจากการแก้ปัญหา เรื่องราวเตือนสติต่างๆ ทำให้ได้รู้ว่าใครทำอะไร อยู่ที่ไหน อย่างไร ซึ่งเป็นตัวอย่างที่นำไปปรับใช้ได้ และเป็นการขยายผลความดีสู่ผู้อื่นต่อไป

อ่านออนไลน์