บันทึกการเรียนรู้

“บันทึกการเรียนรู้” เป็นการรวมบทความที่เขียนโดย ศ.ระพี สาคริก คุณปู่ ผู้มองเห็นคุณค่าในมนุษย์ทุกคน ซึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 นี้ ท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นของขวัญแก่พวกเราทุกคน