Join with us

Join with us


รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน ลงพื้นเก็บข้อมูล เขียนรายงานสรุป (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร ภูมิสถาปนิก (Junior Landscape Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร สถาปนิก (Junior Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)

โครงการเพชรบุรี 1 ตำแหน่ง ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ทำหน้าที่วางยุทธศาสตร์โครงการ บริหารจัดการ ประสานงานและควบคุมคุณภาพโครงการ (คลิกอ่านรายละเอียด)