สถาบันอาศรมศิลป์

กระบวนการฝึกครูคุณภาพพัฒนาท้องถิ่นระยะเข้าสู่วิชาชีพ (Induction Period)

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนรุ่งอรุณ จัดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้แก่ครูผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

Arsom Silp Cultural Trip @ Morocco

2560 ท่องอาณาจักรพายัพอัฟริกา ดินแดนแห่งกลิ่นอายของทวีปยุโรป 18-27 พฤศจิกายน • ท่านละ 93,500 บาท • รายละเอียดโปรแกรม สนใจทัวร์ ติดต่อ https://www.facebook.com/arsomsilpculturetrips/

Arsom Silp Cultural Trip @ Russia

2561 NOW OPEN | กำลังเปิดรับสมัคร 20 – 29 กันยายน 10 วัน 8 คืน อัตราค่าบริการท่านละ 129,000 บาท (พักห้องละ 2 ท่าน) อัตราค่าบริการท่านละ 146,000 บาท (พักห้องละ 1 ท่าน) รายละเอียดโปรแกรม 2560 22 สิงหาคม – 1 กันยายน • รายละเอียดโปรแกรม • ประมวลภาพบรรยาก

โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ | Healthy Space for Aging Society KhaoThong District Nakhon Sawan 

ขอเชิญร่วมงานระพีเสวนาและจิตตปัญญาศึกษา ประจำปี 2561 | Holistic Learning for Thriving to be Wholesome

การเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวมสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ | รับฟัง แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ
1 2 3 12