สถาบันอาศรมศิลป์

โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

ชื่อโครงการ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ เจ้าของโครงการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ตั้งโครงการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 58 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 2,038 ตร.ม. (เฉพาะสถาบันอาศรมศิลป์) ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552 งบประมาณ 15,000,000 บาท

Culture

“อาศรม” หมายถึง สำนัก ที่ทำงาน ที่อยู่ของปราชญ์ผู้รู้ “ศิลป์” หมายถึง ศิลปะ วิทยาการ ดังนั้น “อาศรมศิลป์” จึงหมายถึง สำนักของปราชญ์ทางศิลปวิทยาการ ซึ่งในสมัยก่อน ลูกศิษย์จะต้องไปฝากตัวเพื่อเรียนรู้ร่วมกัน ไม่ใช่แต่เพียงตัววิชาความรู้เท่านั้น แต่ศิษย์

ฟื้นวัด คืนเมือง

หนังสือที่เรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่จากผลการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง"

รับสมัคร ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์ด้านการประสานงาน ลงพื้นเก็บข้อมูล เขียนรายงานสรุป (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร ภูมิสถาปนิก (Junior Landscape Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)

รับสมัคร สถาปนิก (Junior Architect)

โครงการวัดบันดาลใจ 1 ตำแหน่ง มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี เป็นผู้ที่เปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ โดยเฉพาะการทำงานกับวัด (คลิกอ่านรายละเอียด)
1 2 3 4 5 12