Books

Books


ฟื้นวัด คืนเมือง

หนังสือที่เรียบเรียงเพื่อการเผยแพร่จากผลการวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่เอื้อต่อการฟื้นฟูบทบาทหน้าที่การพัฒนาจิตวิญญาณของวัดในเขตเมือง"

กลยุทธ์ ฟื้นวัด คืนธรรม นำเมือง

“ฟื้นวัดคืนเมือง  ฝันเฟื่องหรือเปล่า?” คือคำถามในใจ  และด้วยความอยากรู้กันให้กระจ่างชัดไปเลย  โดยไม่ถามเองตอบเองด้วยความรู้สึก หากแต่ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาหาคำตอบ ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร คำตอบที่ได้ปรากฏในรายงานผลการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยร่วมและกลยุทธ์ฟื

บันทึกการเรียนรู้

“บันทึกการเรียนรู้” เป็นการรวมบทความที่เขียนโดย ศ.ระพี สาคริก คุณปู่ ผู้มองเห็นคุณค่าในมนุษย์ทุกคน ซึ่งในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 นี้ ท่านได้มอบหนังสือเล่มนี้ไว้เป็นของขวัญแก่พวกเราทุกคน

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม

วัดคูเต่า กับก้าวแรกของการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม ด้วยแรงใจ ศรัทธา และความเคารพต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ

ภูมิปัญญากีฬาไทย | More Than Sport

หนังสือคู่มือการออกกำลังกาย จัดทำโดยความร่วมมือระหว่าง สสส. และ สถาบันอาศรมศิลป์ โดย ประยุกต์ศิลปะการต่อสู้ของไทยสู่การออกกำลังกายสำหรับทุกคน โดยครูวิชิต ชี้เชิญ หวังให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในวงกว้างต่อไป

จิตตปัญญาวาส | อาวาสแห่งปัญญา

งานสถาปัตยกรรมจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตตปัญญา ได้อย่างไร คือจุดเริ่มของความร่วมมือระหว่างศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันอาศรมศิลป์ ในการทำวิจัยอย่างมีส่วนรวมและรวมรวบความรู้จากเหล่าผู้ทรงคุณวุติต่าง ๆ เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนางานสถาปัตยเพื่

1 ในใจ | รุ่น 1 กับประสบการณ์ ครั้ง 1 ในชีวิต

1 ในใจ ถอดบันทึกการเรียนรู้และการใช้ชีวิตที่แม่กองคา จ.แม่ฮ่องสอน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์