Architecture Portfolio

Architecture Portfolio


โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ ตำบลเขาทอง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการพื้นที่สุขภาวะเพื่อสังคมผู้สูงอายุ | Healthy Space for Aging Society KhaoThong District Nakhon Sawan 

โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์

ชื่อโครงการ โรงเรียนรุ่งอรุณและสถาบันอาศรมศิลป์ เจ้าของโครงการ มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่ตั้งโครงการ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการ 58 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 2,038 ตร.ม. (เฉพาะสถาบันอาศรมศิลป์) ปีที่แล้วเสร็จ พ.ศ.2552 งบประมาณ 15,000,000 บาท

บ้านพักประวัติศาสตร์หลวงราชไมตรี

BAAN LUANG RAJAMAITRI (HISTORIC INN) | Participatory Architecture for Changes การร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาคารเก่าเพื่อฟื้นฟูจิตวิญญาชุมชนประวัติศาสตร์
1 2