มหาวิทยาลัยชิงหวา Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน

Beijing 100084, P. R. China

http://www.tsinghua.edu.cn/publish/thu2018en/index.html

Previous
Next

สถาบันอาศรมศิลป์ ร่วมมือกัมหาวิทยาลัยชิงหวา ภายใต้กรอบความร่วมมือในการทำงาน ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่า และจัด Joint workshop ร่วมกัน โดยมีเมืองเก่าสงขลาเป็นฐานการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยชิงหวา เป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของจีน และมีชื่อเสียงในการจัดการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมเป็นอันดับต้นๆของโลก